Een Wiki voor de student

Sybilla staat stil bij het gebruik van wiki’s voor andere zaken dan bijvoorbeeld het bekende WikiPedia. De koppeling die ik hier tussen weblog en wiki heb is een van de voorbeelden die ze aanhaalt. Maar ze gaat daarna een stap verder.

“De student zou zijn wiki als een soort POP (Persoonlijk OntwikkelingsPlan) kunnen gebruiken en hier aantekeningen maken over zijn vorderingen en meer nog over wat hij zelf verwacht van de studietaak. De docent blijft op de hoogte (middels RSS) en kan commentaar geven of stukken aanvullen c.q. herschrijven totdat beide partijen tevreden zijn over het resultaat. Een wiki die op deze manier consistent wordt bijgehouden zou op den duur zelfs als portfolio dienst kunnen doen.
Waar een weblog nog sterk een individueel karakter heeft en de vorm “posts” vs “commentaren” toch een zekere hierarchie veronderstelt, biedt een wiki wellicht meer democratische mogelijkheden om samen (een deel van) het onderwijs vorm te geven waarbij de coachende rol van de docent duidelijker vorm kan krijgen dan in een conventionele setting.”

(bron)

Ik heb hier een beetje moeite mee. Ondanks dat dit gebruik valt binnen de criteria zoals ook in WikiWeblog genoemd worden. Het probleem zit hem bij mij in de benodigde toegangsbeveiliging van een POP. Coaches zullen delen van de POP mogen bewerken en aanpassen, niet alles. Buitenstaanders zullen er niet aan mogen komen, waarschijnlijk niet eens lezen. Kortom een eis die soms moeilijk te realiseren is in een wiki.
Ook de aard van de gebruikte materialen kan een probleem zijn. Toevoegen van documenten, digitale bewijsstukken gaat wel (soms met upload), maar blijft dan buiten de invloedsfeer van de wiki. Versiebeheer op die documenten is dan niet op eenzelfde manier mogelijk als bij de wiki-pagina’s.
Overigens is een portfolio, zeker voor wat betreft de showdossiers, zeker niet een uitsluitend democratische aangelegenheid. De student kan in zo’n showdossiers die dingen laten zien die hij/zij voor de beoordeling relevant vindt en dat is een eigen selectie.
Functionaliteiten wiki
Toch ben ik het niet (helemaal) met Sybilla oneens. De door haar genoemde functionaliteiten (RSS / notificatie / versiebeheer/ gezamenlijk editen) zijn goede aanvullingen op de bestaande portfoliosystemen.
Of het dan nog een wiki heet betwijfel ik, maar omdat Sybilla zegt te beschikken over een “aversie van de neiging om alles in een en hetzelfde medium of tool te willen forceren”, zal dat geen probleem zijn.
Ook een wiki is geen medium voor alles.

0 0 stem
Artikelbeoordeling
Abonneer
Laat het weten als er
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Sybilla
16 jaren geleden

Tja, ik ben blij dat je de technische (on)mogelijkheden invult. Waar ik brainstorm kun jij me terugfluiten. Zouden wiki’s die in het onderwijs worden gebruikt niet op een intranet kunnen staan (en dus afgeschermd voor onbevoegden)? In ieder geval is het belangrijk dat de discussie hierover op gang komt. De nadruk ligt wat mij betreft vooral op het buiten de gebaande paden treden en de nieuwe leermiddelen op hun eigen wijze inzetten.

Michel Duijvestijn
Michel Duijvestijn
16 jaren geleden

Het is misschien een discussie die apart gevoerd moet worden, maar moeten wiki’s in het onderwijs per definitie voor iedereen toegankelijk en editbaar zijn? Het is een vraag die ik ook op de pagina WikiStarten heb gesteld: men zal onderwijswiki’s toch juist vaak willen afschermen?!
Technisch hoeft het naar mijn idee geen probleem te zijn: het maken van een inlogsysteem in bijvoorbeeld PHP is betrekkelijk simpel te realiseren en daarmee moet je ook de toegang tot je wiki kunnen reguleren. Het zal nog wel het nodige gefrobel kosten om het allemaal netjes te integreren maar het moet kunnen volgens mij.

Rino Zandee
16 jaren geleden

Belangrijkste eigenschap van een portfolio is m.i. het feit dat het EIGENDOM is en blijft van de student, ongeacht over welk het soort van portfolio we het hebben. Dit in tegenstelling to docent-gecentreerde onderwijs-oplossingen in DLO’s. Bij iedere technische en inhoudelijke implementatie zul je rekening moeten houden met het feit dat de individuele student zijn portfolio op ieder moment in- en uit moet kunnen pluggen. Dat uitpluggen is letterlijk – dwz geen kopietje in de database achterhouden. MSc-studenten shoppen hun onderwijs en hoppen tussen opleidingen en instellingen – die portfolio moet net zo mobiel zijn.

Gerard
16 jaren geleden

Deze discussie levert bij mij deze gedachte op:

Iedere student dient bij aanvang van een studie een ‘levenslange’ eigen online werk- en opslagruimte te krijgen. Bij ingebruikname wordt de student eigenaar van alles wat zich in die ruimte bevind. De ruimte zou niet in beheer moeten zijn binnen het eigen instituut, maar bij een daarboven verheven (landelijk) platform.

Mee eens/oneens?

Sybilla
16 jaren geleden

Dat begint er al meer op te lijken…

Rino
Rino
16 jaren geleden

Dat landelijk platform dient dan voornamelijk als back-up faciliteit voor die student. Het fysieke medium wat dient als dagelijkse huisvesting voor haar/zijn portfolio [en alle overige student aspecten van onderwijs applicaties en overig gereedschap] is bijv haar/zijn laptop computer, of een draagbare harddisk [zeg, 20-80 Gb aan capaciteit] die via firewire of USB-2 ook aansluitbaar is op een lab-computer, in het geval dat een laptop voor de student te duur is. Zolang het gereedschap, interfaces, en protocollen maar voldoende standaard, en bij voorkeur open-source zijn, moet communicatie en uitwisseling wel op plug-and-play niveau te brengen zijn [?].

Gerard
16 jaren geleden

De student kan nu al bijna 24 uur per dag online zijn, in de nabije toekomst is dat niet meer dan normaal. De laptop/pda enzovoorts zijn daarom in mijn ogen afnemende systemen die zichzelf zodra er een internetaansluiting is moeten kunnen synchroniseren met de online werk- en opslagruimte van de student.

Als dat is wat je verstaat onder back-up faciliteit, dan ben ik het op dat punt met je eens.

Wat betreft de gereedschappen, interfaces en dergelijke, vooral belangrijk om te realiseren is eenvoudige meervoudige toegang. Content moet voor de student even makkelijk op een pc als een mobiel apparaat gebruikt -en hergebruikt- kunnen worden, zowel binnen als buiten ELO-omgevingen. De protocollen hoeven van mij niet perse open source te zijn, maar zeker en vooral onderling uitwisselbaar. Dat is een weg met vele hobbels, maar wel een mooie uitdaging.

Sybilla
16 jaren geleden

Wat mooi dat mijn verhaal zoveel reacties uitlokt! Daar was het in eerste instantie voor bedoeld en dat de discussie zich nu pas echt ontvouwt op Pierre’s blog neem ik dan maar op de koop toe… :P

Het doet me plezier om te zien dat de discussie een beetje los komt van wat nu onder een portfolio wordt verstaan en dat er meer wordt uitgegaan van het doel waarmee het portfolio in het leven werd geroepen.

Ik vind trouwens de opmerking van Gerard "eenvoudige meervoudige toegang" een taaljuweeltje. Battus zou het ‘basalt’ noemen (net als ‘meermin’ en ‘volledig’) maar dat is weer een ander stokpaardje.

Rino
Rino
16 jaren geleden

@Gerard: Ja, de eerste keer een volledige back-up – daarna synchronisatie.
Wat bedoel je precies met ‘afnemende’ systemen ? Gaan we er steeds minder van zien ? – of zijn het afnemers: dingen die diensten en ‘goederen’ betrekken van iets/iemand anders ? Ik ga er van uit dat je het laatste bedoelt. Zo gebruik ik mijn laptop resp 60 Gb Firewire/USB externe harddisk, inderdaad tussen werk – huis- elders. Plug in en synchro. Mijn hele digitale huishouding staat er op. Ik kan er zelfs een machine mee booten, en vervolgens is mijn server/webstek/weblogs, kortom mijn hele digitale enchilada in de lucht [mits verbonden met netwerk].
Ik legde de nadruk op open-source in eerste instantie vanwege de financiele aantrekkelijkheid voor zwak gebeursde studenten. Uitwisselbaarheid staat natuurlijk voorop.

Gerard
16 jaren geleden

Mooie brainstorm-discussie is dit aan het worden ja. Misschien moeten we er maar eens een Wiki-topic van maken…

@Rino: Ik zou een onderscheid willen maken tussen vorm en inhoud. Als ik het heb over afnemende systemen dan heb ik het vooral over de vorm: Het omhulsel (applicaties op apparaten) waarin data beschikbaar is.

Die online plek is de bron voor alle data waarvan de student eigenaar is. Met behulp van allerlei applicaties kan de student daar informatie (laten) halen en brengen.

Vanuit dat oogpunt heb ik wat moeite met jou ‘mobiele harde schijf’ constructie. Doordat je regelmatig moet uitpluggen is de data op dat moment niet ‘real-time’ voor anderen toegankelijk. Die externe harddisk zou daarom moeten functioneren als drager van de vorm, niet van de inhoud.

Overigens lost dit ‘synchronisatie’-probleem vanzelf op als we uitgaan van een nabije toekomst waarin waarin het internet 24/7 uur (en draadloos) overal toegankelijk is.

Rino
Rino
16 jaren geleden

Voor sommige toepassingen kan die scheiding tussen vorm en inhoud, privaat en publiek [2 x 2 tabel] niet zo streng zijn. Neem bijv mijn publieke data, dwz data die anderen mogen zien, bijv door gebruik te maken van een HTTP-protocol. Dat betekent dat die online plek moet zijn voorzien van een server. Maar die server is een applicatie [bijv apache], en in jouw redenering dus deel van de vorm [gedragen door de mobiele hd].
Dus: Online staan al mijn data, gescheiden in publiek en privaat. Mijn publieke data zijn omhuld door applicaties die toegang tot die data geven [bijv. server via poort 80 dmv HTTP en WebDAV protocol; etc voor weblog, wiki]. Mijn private data zijn niet omhuld, althans niet zodanig dat anderen toegang hebben/krijgen. Het geheel is een spiegel van mijn mobiele HD.